Ισολογισμοί

Παρακάτω θα βρείτε τους ισολογισμούς για την ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: